Hračky z Toyeto

Navigácia: TOYETO >

Autokorektívne kartičky B z matematiky

Značka: ABCedu

Kategória: 5 - 7 rokov | od 7 rokov

Popis:

Matematika môže byť zábava! Autokorektívne kartičky Zošit B umožnia žiakom upevniť a precvičiť si učivo z matematiky hravou formou. Po vypočítaní príkladov si ich môžu názorným spôsobom samy skontrolovať.

Sada autokorektívnych kartičiek Zošit B je zameraná na nácvik sčítania a odčítania do 100. Voľne nadväzuje na Zošit A, ktorý deti oboznamuje so základnými počtami do 20. Všetky úlohy sú koncipované tak, že ich môžu ako prípravu do školy používať žiaci v domácom prostredí, no kartičky môžu využívať aj školy.

Sada nadväzuje na učivo matematiky zo školských osnov pre 1. stupeň základnej školy. Úlohy vo veľkej miere využívajú názornosť a podporujú rozvoj matematickej gramotnosti žiakov aj s dôrazom na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

Typ: Paperback, brožovaná väzba

Rozmery: 21,1 x 16,3 x 1,3 cm

Počet strán: 48 strán

Cena:
9.80 EUR s DPH
Naspäť

Reklama: